Arkeoloji Bölümü

Bölümümüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji Bölümü kurulması konusundaki teklifi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.10.2005 tarihli kararı ile olumlu görüşü sonucunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2005 yılında açılmış olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.08.2011 tarihli kararı doğrultusunda 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır. Yine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarihli kararı doğrultusunda 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak yüksek lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır.
Arkeoloji Bölümü’nün amacı dört yıllık lisans eğitimi sonunda, özellikle Anadolu'nun tarihî mirasına sahip çıkan, bunu kendisine ve insanlığa mal edip, kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan ve tanıtan kuşaklar yetiştirmektir. 4 yıllık eğitim süresi içerisinde öğrencilere fotoğraf, slayt, projeksiyon ve bilgisayar gibi yardımcı malzemelerle desteklenen, görsel teorik derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik seminer, panel, konferans, inceleme ve araştırma gezileri gibi katılımcı eğitim çalışmaları ile arkeoloji bilim dalının gereği olan arazi faaliyetleri ve kazı çalışmaları gibi pratik uygulamalar yaparak, yüzey araştırmaları ve müze çalışmaları ile kazılara katılmalarını ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamaktır.
Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlem ve yorum yapabilme yeteneğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl Kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, İl Özel İdareleri’nde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Bölümümüz Tarafından Gerçekleştirilen Kazı ve Araştırmalar
 
Parion Kazıları
http://www.parion.biz/
Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Samsun Bölgesi Prehistorik-Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması
http://www.anakara.org
https://www.facebook.com/groups/samsunsurvey/
Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER