İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 55139
Kurupelit/Samsun  
Bölüm Başkanlığı:  Prof.Dr. Vedat KELEŞ - 4690
Bölüm Sekreterliği: Semra SOYSAL - 4695
Santral 0362 3121919