Biyoloji Bölümü

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TARİHÇESİ
 
 
            Biyoloji Bölümü 1 Nisan 1975 tarihinde kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilk iki fakültesinden biri olan “Fen ve Mühendislik Bilimleri” bünyesinde kurulmuş ve 1981-1982 öğretim yılında ilk defa 10 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 1982 yılında Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK) ile fakültemizin adı “Fen Edebiyat Fakültesi” olarak değiştirilmesinden sonra bu fakülte içinde yer almıştır. Halen Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Hidrobiyoloji olmak üzere 5 Anabilim Dalına sahiptir. Bu anabilim dallarında ait oldukları bilimsel disiplin içerisinde tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.
            Biyolojinin bu alt disiplinleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yürütülmekte ve yayınlar yapılmaktadır. Böylece ülkemizde ihtiyaç duyulan bilim insanı yetişmesine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra bölgesel ve evrensel bilim problemleriyle uğraşılıp çözümler üretilmektedir. Biyoloji bölümü gelecekte ülkemizin ihtiyaç duyduğu “Biyolog “ ve “Biyoloji Öğretmeni” yetiştirmeye devam edecektir.
            Bunun yanı sıra ulusal ölçekte ülkemizin karşılaştığı her türlü biyolojik probleme çözüm üretirken, uluslararası biyolojik bilimler ve karşılaşılan problemler üzerinde evrensel bilgi birikimine katkılarını sürdürecektir. Karşılaşılan problemlere çözüm üretirken, elden geldiğince dışa bağımlılıktan kurtulmuş ve kendini geliştiren bir bölüm olacaktır. Biyoloji bölümü olarak bir çok bilimsel aktivitenin merkezi olmanın yanı sıra, ülke insanının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına da ağırlık verilecektir.
 
Bölümün Düzenlediği Akademik Etkinlikler
 
1- XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998
2- Konferans: “Biyocoğrafik Kavşak Anadolu: Evrimsel Bir Değerlendirme” Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 13/02/2004.
3- Seminer: “Denizlerde Fotosenteze Virüslerin Etkisi” Prof. Dr. Nicholas H. MANN, İngiltere, Warwick Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü,16/05/2005.
4- Uygulamalı Bilgilendirme: “Biyoinformatik“ Prof. Dr. Nicholas H. MANN, İngiltere, Warwick Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü 16/05/2005.
5- Seminer: “Küçük Memelilerde Türleşme” Prof. Dr. Jeremy B. Searle, İngiltere, York Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 22/06/2006.
6- Konferans: Actinobakteriyel Çeşitlilik ve Drog Keşifleri, Prof. Dr. Michael GOODFELLOW, İngiltere, Newcastle Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Okulu, 20/06/2008.
7- TUBİTAK, Samsun’ daki Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı Yönünden Destekleme Çalıştayı, 25-31 Ağustos 2008, Samsun.
8- Seminer: “Böceklerin Kimyasal Ekolojisi”, Prof. Dr. Olle ANDERBRANT, İsveç Lund Üniversitesi, Ekoloji Bölümü, 18/11/2008