Coğrafya Bölümü

Coğrafya Bölümü Tarihçe
İnsan ile mekân arasındaki dostluğu kurmaya ve korumaya çalışan coğrafya ilmi, disiplinler arası bir yaklaşımla coğrafi yeryüzünü şekillendiren ve değiştiren iklim, bitki örtüsü gibi doğal faktörler ile benzer etkiye sahip sosyo-kültürel, ekonomik, ideolojik ve siyasal süreçleri inceler. Kısacası Coğrafya, mekânı toplumsal olarak okuyan bir ilimdir. Bu bağlamda alanı hayli geniş olan ilim, çevre ile insan ilişkilerine olan farklı bakış açısı ve değerlendirme yöntemleri ile diğer bilim dallarından da ayrılır. Ancak yine de birçok bilim dalı ile ortak bir çalışma alanına sahip olması ilmin diğer bilim dalları ile münasebetinin kaçınılmaz olduğunun göstergesidir. Sonuçta nitelikli coğrafyacılar yetiştirme arzusu içerisinde olan bölüm; coğrafya biliminin gelişiminde farklı birikim ve bakış açılarından da yararlanmakta ve coğrafi ortamın doğal (fizikî) ve beşerî unsurlarının analizini, sunularını (potansiyellerini) ve bunların en akılcı kullanımının belirlenmesi yollarını öğrencilerine kazandırmaktadır. Bilim insanı yetiştirmek amacıyla öğretim hizmeti veren anabilim dalımızın yüksek lisans ve doktora programlarında çağdaş öğretim yöntemleri kullanılmakta ve araştırmalar arazi uygulamalarıyla pekiştirilmektedir. Tüm program boyunca coğrafi sorunların tespiti ve çözümünde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni teknolojik yöntemleri kullanarak çalışmalarına devam etmektedir.
Uluslararası çalışmalarda güncelliği yakalamak adına her geçen gün genişleyen ve yenilenen uzman öğretim kadrosuyla 1992 yılından bu yana çalışmalarını yürüten anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programlarına kontenjan dâhilinde coğrafya mezunu ve diğer bilim dallarından da coğrafya isteklisi lisans mezunu öğrencileri kabul etmektedir. Ayrıca insan ve mekân ilişkilerinin algılanmasına yönelik mevcut programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz birçok farklı alanda istihdam edilmekte ve başarılı olmaktadırlar.
Bölümümüz 1999 yılında o zaman ki unvanı ile Doç. Dr. Ali UZUN tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla bölüm başkanlığını da Doç. Dr. Ali UZUN yürütmekteydi. O dönemde akademik kadro; Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Sebahat UZUN, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK, Yrd. Doç. Dr. Kemalettin ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Ali YILMAZ tarafından oluşturulmuştur.
2001 yılında kadrosu eğitim fakültesinde olan Prof. Dr. Ahmet NİŞANCI’nın bölümümüze görevlendirilmiş ve bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir.
2001 yılında bölümde Yrd. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ de göreve başlamıştır.
2002 yılında bölümde Merve Bilgi ZEREN araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır.
2003 Yılında Yrd. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ doçent unvanı almıştır.
2004 yılında ise bölümümüz ilk mezunlarını vermiştir. Bir yıl sonra ise Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK ve Yrd. Doç. Dr. Kemalettin ŞAHİN doçentlik hakkı kazanmışlardır. Araştırma Görevlisi Merve Bilgi ZEREN yüksek lisansını tamamlayarak bölümden ayrılmış ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine geçmiştir.
2006 yılında ise Erdal GÜMÜŞ bölümde araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır.
2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Ali YILMAZ doçent unvanı almıştır. Yine 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Sebahat UZUN emekliye ayrılmıştır. Aynı yıl Doç. Dr. Ali UZUN Prof. Dr. unvanı almıştır.
2009 yılında Prof. Dr. unvanı alan hocamız Cevdet YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine atanmış ve bir dönem söz konusu fakültenin dekanlığını yürütmüştür.
2010 yılında Prof. Dr. Ahmet NİŞANCI emekli olmuş, yerine Prof. Dr. Ali UZUN bölüm başkanı olarak atanmıştır. Prof. Dr. Ali UZUN halen bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.
Bölümümüz 2010 yılından sonra hızlı bir değişime girmiş ve 2010 yılı sonu itibariyle Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK ve Doç. Dr. Kemalettin ŞAHİN Prof. Dr. kadrosuna atanmışlardır.
2010 yılında bölümümüze Araştırma Görevlisi İlter Kutlu HATİPOĞLU (50 d), 2011 yılının sonuna doğru Arş. Gör. Hasan DİNÇER (ÖYP), 2012 yılında Arş. Gör. Fatma DEMİRCİ (50 d), 2013 yılında ise Arş. Gör. Muhammet Akif ÖZÇELEBİ (50 d) alınmıştır. 2011 yılında ise Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR bölümümüzde göreve başlamıştır.
Bölümümüzde doktora yapan Arş. Gör. İnci DEMİRAĞ TURAN, 2012 yılında bölümümüze araştırma görevlisi olarak 35. Madde ile görevlendirilmiştir.
2013 yılında Doç. Dr. Ali YILMAZ Prof. Dr. kadrosuna atanmış, Harun Reşit BAĞCI (50 d) ise bölümümüzde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Arş. Gör. Fatma DEMİRCİ (50 d), 2014 yılında bölümümüzden ayrılmıştır.
2014 yılında Kuttusi ZORLU (50 d) bölümümüzde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Arş. Gör. Fatma DEMİRCİ (50 d), 2014 yılında bölümümüzden ayrılmıştır.
2015 yılı Güz döneminde Arş. Gör. Fehmiye ÇELENK doktora eğitimi nedeniyle bölümümüzde 35. madde görevlendirmesiyle göreve başlamıştır.
2015 yılında Prof. Dr. Ali YILMAZ bölümden ayrılmış, Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU, Araştırma Görevlisi Serkan GÜRGÖZE (ÖYP) ve kat görevlisi Ruknettin TABAN bölümümüzde göreve başlamıştır.
2016 yılı Bahar döneminde Arş. Gör. İnci DEMİRAĞ TURAN, doktora eğitimini tamamlayarak, kadrosunun bulunduğu Giresun Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlamıştır. Yine 2016 yılında Arş. Gör. Fehmiye ÇELENK bölümümüzden ayrılmıştır.
2017 yılı Güz döneminde bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Gümüşhane Üniversitesine rektör olarak atanmıştır.
Bölümüzde, bölüm sekreterliği görevi Arzu BOZKURT, 2016 bahar döneminden beride bölüm başkan yardımcılığı Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN tarafından yürütülmektedir.