Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü Tarihçe ve Genel Tanıtımı
Felsefe bölümü, felsefe bilgisinin gelişim sürecini anlamayı ve bu sürece katkı sağlamayı amaçlayan bir öğretim programı uygulamaktadır. Felsefe Bölümü ders programının içeriği, bölümün teorik amaçlılığına göre dört temel üzerinde açımlanmaktadır: Birincisi, felsefe tarihi dersleri: Felsefe problemlerinin ve çözümleme bilgisinin tarihsel gelişim sürecini doğru anlamayı amaçlamaktadır. İkincisi, sistematik felsefe dersleri: Felsefenin kendi alt disiplinleri ya da özelleşmiş problemlerinin tarihini doğru anlamayı amaçlamaktadır. Üçüncüsü, problem dersleri: Problem dersleri, ilgili konunun varlık alanını yeniden tartışma konusuna dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Ders, bir bütün olarak yaşamda açığa çıkan problemleri çözümlemek; bu sayede de meslektaş adayların felsefi birikimlerini uygulayabilmeleri amaçlamaktadır. Dördüncü olarak, filozof adları ile açılan dersler: Felsefe tarihini destekleyen, ilgili dönemin temel filozofları ile doğrudan ilgilenerek anlama derecesinin artırılması amaçlanmaktadır. Dersler, ağırlıklı olarak metin okuma ve çözümleme tarzında uygulanmakla birlikte, öğrenicinin retorik ve metin yazma becerisini kazanması için bu yönlü uygulamalara da yer verilmektedir. Felsefe bölümünde öğrenim görenler, felsefe ve ilişkili olduğu diğer akademik alanlarda araştırmacı yazarlık yapabilecek birikimi edinerek mezun olmaktadırlar. Edindikleri entelektüel birikim, her türden düşünce üreten kuruluşlarında görev alabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte felsefe bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi bakanlıklara bağlı eğitim ve kültür birimlerinde; basın ve yayın kuruluşlarında, eğitim amaçlı kamu ya da özel kuruluşlarda eğitmen, danışman ya da planlamacı olarak görev alabilmektedirler. İsteyenler, koşullar dahilinde, üniversitelerde ilgili ya da ilişkili bölümlerde akademik elaman olarak çalışmalarını sürdürebilmektedirler.