Fizik Bölümü

FİZİK BÖLÜMÜ
 

Bölümün Tarihçesi:  

Bölümün kuruluşu
 
Fizik Bölümü 1975 yılında kurulmuş 1982 yılında ilk öğrenci kayıtlarını yapmıştır.      
 
Bölüm Başkanları

1980-1985 Prof.Dr.Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU
1995-1996 Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ
1998-1999 Prof.Dr. Habip ÖZKAPLAN
1999-2000 Prof.Dr. Hasan GÜMÜŞ
2000-2008 Prof.Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR
2009-......  Prof.Dr. Muharrem DİNÇER 
 
Bölümün özel hikayesi

Bölümün Teorik Yapısı ve Akademik Amacı  
 
Temel kuramsal ve deneysel fizik bilgisi ile donatılmış, teknik ve teknolojik cihaz kullanma yeteneği kazanmış, en az bir bilgisayar programlama dilini bilen ve başarıyla uygulayan, en az bir yabancı dilde okuma-yazma-anlama yeteneği gelişmiş, kendine güvenen, kendini tanıyan,sorumluluk sahibi, analitik ve sorgulayıcı düşünce anlayışına sahip, Ülkemiz ve Dünya sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri temel alan, Fizik Biliminin güncel problemleri hakkında bilgi sahibi, Fizik Bilimi ve uygulamalarının Ülkemiz kalkınması ve gelişimindeki önemini bilen, bağımsız proje tasarlayıp yürütebilen lisans öğrencileri yetiştirmek amaçtır. Hayatını fizik bilimi ve uygulamalarını profesyonelce yaparak kazanmayı hedeflemiş, araştırmacı, üzerinde çalıştığı bir konuda literatür taramayı, döküman hazırlamayı ve sunmayı bilen, topluluk önünde konuşma yeteneği gelişmiş, kendi başına problem tanımlama ve çözme yeteneğine sahip, stratejik planlama alışkanlığına sahip, idealist bilim insanı olmayı öncelik sayan, lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir. Fizik Biliminde henüz çözüm bulunamamış temel problemleri ele alan, Fizik Bilimiyle ekonomik girdi yaratan ve toplum yararına uygulamalı alanlara taşıyan, kurumsal işleyişe sahip, değer yaratmayı amaçlayan, disiplinler arası çalışmalara açık, yeni bilgi üretmeye dönük, uluslar arası düzeyde aktif, grup çalışması yapmayı hedefleyen, araştırma faaliyetleri yürütmektir

Öğretim Türü:  

Lisans: I. ve II. Öğretim     
                                                          
1983-1984 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 41
1984-1985 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 73
1985-1986 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 92
1986-1987 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 128
1987-1988 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 145
1988-1989 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 171
1989-1990 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 179
1990-1991 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 214
1991-1992 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 235
1992-1993 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 274
1993-1994 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 314
1994-1995 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 413
1995-1996 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 418
1996-1997 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 483
1997-1998 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 545
1998-1999 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 571
1999-2000 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 613
2000-2001 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 588
2001-2002 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 563
2002-2003 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 502
2003-2004 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 503
2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 527
2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 605
2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 615
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 623
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 641
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 588
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Yüksek Lisans Programı
 
Fizik Bölümü 1983 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasıyla birlikte yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Genel Fizik, Nükleer Fizik Anabilim Dallarında Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora bazında eğitim öğretim yapılmaktadır.                                         
 
                                                ÖĞRENCİ SAYISI
                                    YL     Mezun   DR   Mezun
1983 YILI 6      
1984 YILI 6      
1985 YILI 10 4    
1986 YILI 4      
1987 YILI 4 4    
1988 YILI 11 1 5  
1989 YILI 19 4 5  
1990 YILI 26 3 5  
1991 YILI 18 5 11 1
1992 YILI 28 2 14  
1993 YILI 30 4 12 2
1994 YILI 31 1 14 2
1995 YILI 31 1 15  
1996 YILI 23 9 15 4
1997 YILI 21 7 18 3
1998 YILI 17 5 16 2
1999 YILI 21 2 15 3
2000 YILI 26 2 12 4
2001 YILI 29 6 10 3
2002 YILI 40 2 12 3
2003 YILI 45 1 10 2
2004 YILI 47 10 18 2
2005 YILI 30 20 23 2
2006 YILI 23 18 36 2
2007 YILI 29 6 38 4
2008 YILI 29 2 35 5
2009 YILI 53 3 35 3
2010 YILI 52      
 
  
Bölümün Düzenlediği Akademik Etkinlikler  
SPEKTROSKOPİ SEMPOZYUMU 1989
I.ULUSAL KRİSTALOGRAFİ TOPLANTISI 2004
 
 
Bölümün Yayın Etkinlikleri  
 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kitap         4 6 1 2 3 2 2
Makale 4 8 5 11 6 10 18 24 30 20 22
Bildiri   6 11 2 2 20 5 10 7 3  
Poster sunum 1       1 2 5 2 3 1 1
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kitap 1     1 1 1 3 2  
Makale 19 55 191 342 217 211 179 195 74
Bildiri 7 2 1 16 13 12 13 9 1
Poster sunum 15 2 26 98 87 18 17 45  
 
 
 Bölümün Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar TÜBİTAK= Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri zaman zaman, TÜBİTAK proje başvuru ve yurtdışı araştırma bursu başvuru değerlendirmelerinde panelist olarak, ortaöğretim ve ilköğretim proje başvurularında da jüri üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
TAEK= Üniversitemiz ile TAEK arasında imzalanan işbirliği kapsamında “Samsun İli ve İlçelerinde İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığını Korumak Amacıyla Radyonüklitlerin İzlenmesi” isimli proje kabul görmüş olup Nükleer Fizik Anabilim Dalı öğretim üyelerince hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
TKD ( Türk Kristalografi Derneği)= Derneğin düzenlemiş olduğu bilimsel kongrelere Bölüm Öğretim elemanları katılım sağlamaktadır.
TFD (Türk Fizikçiler Derneği)= Derneğin düzenlemiş olduğu bilimsel kongrelere Bölüm Öğretim elemanları katılım sağlamaktadır.
IUCR ( International Union of Crystallography) = Kurumun düzenlemiş olduğu uluslar arası kongrelere öğretim elemanları bildirili olarak katılmaktadır.
EUCR= Kurumun düzenlemiş olduğu uluslar arası kongrelere öğretim elemanları bildirili olarak katılmaktadır

Bölümün Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar  

Bölümün Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı           
Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarda ve organizasyonlarda görev alan öğretim üye sayısının artırılması
Lisans eğitiminde kaliteyi yükseltecek teknolojik donanımın bölümümüze kazandırılması
Lisans mezunu öğrencilerimizin lisansüstü eğitim için farklı üniversiteler tarafından tercih edilir duruma getirilebilmesi için en az 1 yabancı dil ve bilgisayar programcılığını iyi şekilde öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Bölümümüzde ulusal çalıştayların yapılması amaçlanmaktadır.
Bölüm kurulunda lisansüstü eğitim alacak öğrencilerimizin anabilim dallarına eşit şekilde dağıtılması ihtiyaç halinde bizde eğitimi olmayan anabilim dalları için farklı üniversitelere lisansüstü eğitim için gönderilmesi.,
Bölümümüz öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarda bulunmak, görgü bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurtdışı üniversitelere kısa süreli periyodlarla gönderilebilmesi hususunda rektörlükle işbirliği içinde çalışmalarda bulunmak.