Akademik Personel

FİZİK  BÖLÜMÜ      
Ünvanı Adı-Soyadı Anabilim Dalı E-Posta Dahili
Prof.Dr. Muharrem DİNÇER Katıhal Fiziği mdincer@omu.edu.tr 5060
Prof.Dr. Azmi GENÇTEN Atom ve Molekül Fiziği gencten@omu.edu.tr 5258
Prof.Dr. Canan KAZAK Katıhal Fiziği ckazak@omu.edu.tr 5010
Prof.Dr. Emin ÖZTEKİN Atom ve Molekül Fiziği eminoz@omu.edu.tr 5263
Prof.Dr. Fahri ÇELİK Atom ve Molekül Fiziği fcelik@omu.edu.tr 5053
Prof.Dr. Hasan GÜMÜŞ Nükleer Fizik hgumus@omu.edu.tr 5061
Prof.Dr. Hümeyra PAŞAOĞLU Atom ve Molekül Fiziği hpasa@omu.edu.tr 5062
Prof.Dr. Metin YAVUZ Atom ve Molekül Fiziği myavuz@omu.edu.tr 5012
Prof.Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR Katıhal Fiziği orhanb@omu.edu.tr 5054
Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ Atom ve Molekül Fiziği recept@omu.edu.tr 5013
Prof.Dr. Ahmet KÖROĞLU Atom ve Molekül Fiziği kahmet@omu.edu.tr 5028
Prof.Dr. Sedat GÜMÜŞ Atom ve Molekül Fiziği sedatg@omu.edu.tr 5069
Prof.Dr. Ufuk ÇORUH Katıhal Fiziği ucoruh@omu.edu.tr  
Doç.Dr. M.Çağatay TUFAN Nükleer Fizik mctufan@omu.edu.tr 5259
Yrd.Doç.Dr. Müşfik TAŞAN Nükleer Fizik musfikt@omu.edu.tr 5284
Yrd.Doç.Dr. Necmi DEGE Katıhal Fiziği necmid@omu.edu.tr 5275
Yrd.Doç.Dr. Şehriman ATALAY Atom ve Molekül Fiziği atalays@omu.edu.tr 5266
Araş.Gör. Süheyla YÜCE Katıhal Fiziği syuce@omu.edu.tr 5280
Araş.Gör. Tuba NAMDAR   tsimsek@omu.edu.tr 5256
Araş.Gör. Işın KILIÇ CIKLA   ikilic@omu.edu.tr 5279
Araş.Gör. Halil MUTUK   halil.mutuk@omu.edu.tr 5264
Araş.Gör. Zeynep KELEŞOĞLU   zeynep.kelesoglu@omu.edu.tr 5279
Araş.Gör. Tuğba AYCAN   tugba.ak@omu.edu.tr 5261
Araş.Gör. Sevgi KANSIZ   sevgi.koroglu@omu.edu.tr 5253
Araş.Gör. Betül ACAR   betul.acar@omu.edu.tr 5292
Araş.Gör. Zeynep YÜKSEL   zeynep.boz@omu.edu.tr 5261
Araş.Gör. Elif KETENCİ   elif.ketenci@omu.edu.tr 5257
Uzman Hakan BÜLBÜL 13/b-4 Rektörlük hbulbul@omu.edu.tr 5030