Anabilim Dalları

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
Ünvanı Adı Soyadı Açıklama
Prof.Dr. Fahri ÇELİK  A.B. Dalı Başkanı
Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ  
Prof.Dr. Metin YAVUZ  
Prof.Dr. Azmi GENÇTEN  
Prof.Dr. Hümeyra PAŞAOĞLU  
Prof.Dr. Ahmet KÖROĞLU  
Prof.Dr. Sedat GÜMÜŞ  
Prof.Dr. Emin ÖZTEKİN  
Yrd.Doç.Dr. Şehriman ATALAY  
     
     
     
     
GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
Ünvanı Adı Soyadı Açıklama
    A.B. Dalı Başkanı
Uzman Hakan BÜLBÜL  
     
     
YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ ANABİLİM DALI
Ünvanı Adı Soyadı Açıklama
Prof. Dr Azmi GENÇTEN A.B. Dalı Başkanı
     
     
     
KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
Ünvanı Adı Soyadı Açıklama
Prof.Dr. Muharrem DİNÇER A.B. Dalı Başkanı
Prof.Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR  
     
Prof.Dr. İsmet ŞENEL  
Prof.Dr. Canan KAZAK  
Yrd.Doç.Dr. Necmi DEGE  
Arş.Gör.Dr. Süheyla YÜCE  
     
     
NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI
Ünvanı Adı Soyadı Açıklama
Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ A.B. Dalı Başkanı
Doç.Dr. M. Cağatay TUFAN  
Yrd.Doç.Dr.  Müşfik TAŞAN