İstatistik Bölümü

İstatistik Bölümü Tarihçe ve Genel Tanıtımı

 

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında kurulmuş. 1982-1983 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 600 öğrenci; 1 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent ve 13 araştırma görevlisi olmak üzere 23 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı: Öğrencilere, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak, öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesi ve özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımda istatistikçiler yetiştirmektir.
 
Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, güncel ve güvenilir bilgiye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Dolayısıyla bir toplumun ekonomisi ve kültürüne ilişkin istatistiksel bilgilere gereksinim hızla artmaktadır.Bu artan ihtiyacın yanında, bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması, özetlenmesi, ileriye yönelik bilgilerin sağlanabilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması oldukça önemli olmaktadır. Günümüzde hemen hemen her şeyin sayılarla ifadesi ve yorumlanması hepimizi bağlamaktadır.Buradan İstatistiğin kalite ve verimliliğin geliştirilmesinde çok temel bir araç olduğu gerçeği ortaya çıkarmaktadır.İstatistik Bölümü, aydınlatılması istenen konularla ilgili bilgiyi doğru bir şekilde toplayacak, toplanan bu bilgileri özetleyecek, mevcut istatistik yöntemlerini ustalıkla uygulayıp sonuç çıkaracak, ve bulunan sonuçları anlaşılır bir şekilde sunacak istatistikçiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
 
Öğrencilere temel, teorik ve uygulamalı bilgileri vermenin yanı sıra, modern bilgisayar laboratuar ortamında çok amaçlı paket programları ile üniversite sonrası yaşama yönlendirme ve alıştırma olanakları sunulmaktadır.
 
Mezunlar, tüm özel ve kamu sektörlerinde bulunabilen araştırma ve planlama, ölçme ve değerlendirme, işletme-yönetme, üretim planlama, proje yönetme, karar verme birimlerinde, borsa ve bankalarda tercihen çalıştırılmaktadırlar