İstatistik Bölümü

İstatistik Bölümü Tarihçe ve Genel Tanıtımı

 

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında kurulmuş. 1982-1983 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 600 öğrenci; 1 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent ve 13 araştırma görevlisi olmak üzere 23 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı: Öğrencilere, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak, öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesi ve özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımda istatistikçiler yetiştirmektir.
 
Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, güncel ve güvenilir bilgiye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Dolayısıyla bir toplumun ekonomisi ve kültürüne ilişkin istatistiksel bilgilere gereksinim hızla artmaktadır.Bu artan ihtiyacın yanında, bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması, özetlenmesi, ileriye yönelik bilgilerin sağlanabilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması oldukça önemli olmaktadır. Günümüzde hemen hemen her şeyin sayılarla ifadesi ve yorumlanması hepimizi bağlamaktadır.Buradan İstatistiğin kalite ve verimliliğin geliştirilmesinde çok temel bir araç olduğu gerçeği ortaya çıkarmaktadır.İstatistik Bölümü, aydınlatılması istenen konularla ilgili bilgiyi doğru bir şekilde toplayacak, toplanan bu bilgileri özetleyecek, mevcut istatistik yöntemlerini ustalıkla uygulayıp sonuç çıkaracak, ve bulunan sonuçları anlaşılır bir şekilde sunacak istatistikçiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
 
Öğrencilere temel, teorik ve uygulamalı bilgileri vermenin yanı sıra, modern bilgisayar laboratuar ortamında çok amaçlı paket programları ile üniversite sonrası yaşama yönlendirme ve alıştırma olanakları sunulmaktadır.
 
Mezunlar, tüm özel ve kamu sektörlerinde bulunabilen araştırma ve planlama, ölçme ve değerlendirme, işletme-yönetme, üretim planlama, proje yönetme, karar verme birimlerinde, borsa ve bankalarda tercihen çalıştırılmaktadırlar


İSTATİSTİK BÖLÜMÜ FEDEK GÖREVLENDİRMELERİ 
 
FEDEK AKREDİTASYON KOMİSYONU
Doç.Dr.Yüksel TERZİ
Doç.Dr.Pelin KASAP
Arş.Gör.Dr.Serpil AYDIN
Arş.Gör.Dr.Hasan BULUT
 
DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE AKTS KOMİSYONU
Yrd. Doç.Dr.Talat ŞENEL
Arş.Gör.Dr.Emre DÜNDER
 
EĞİTİM-ÖĞRETİM GELİŞTİRME VE İNTİBAK KOMİSYONU
Doç.Dr.Yüksel ÖNER
Doç.Dr.Kamil ALAKUŞ
Arş.Gör.Dr.Hasan BULUT
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU
Doç.Dr.Erol TERZİ
Arş.Gör.Emre YILDIRIM
 
ÖLÇME , DEĞERLENDİRME VE  İLETİŞİM KOMİSYONU
Doç.Dr.Yüksel TERZİ
Arş.Gör.Pelin AKIN
 
AKADEMİK FAALİYETLER VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Prof.Dr.V.Rezan USLU
Arş.Gör.Keziban KILIÇ TOPAL
 
BURS VE STAJ KOMİSYONU
Doç.Dr.Erol TERZİ
Arş.Gör.Emre YILDIRIM
 
 
MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Doç.Dr.Kamil ALAKUŞ
Arş.Gör.Dr.Burçin Şeyda ÇORBA
 
 
WEB SAYFASI VE İLETİŞİM KOMİSYONU
Doç.Dr.Pelin KASAP
Arş.Gör.Dr.Emre DÜNDER