İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
Kurupelit Kampüsü 55139
ATAKUM / SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19 / 5171