Kimya Bölümü

Bölümün kuruluşu
 
Kimya bölümümü üniversitemizin en eski bölümlerinden biridir. Öğretime 1982 yılında başlamıştır. Bölümümüzde halen 28 öğretim üyesi ve mastır veya doktora yapan 20 araştırma görevlisine sahiptir. Eğitim ve mesleki amaçlar: Bölümdeki programın amacı alt anabilim dallarında (Analitik Kimya, İnorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya ve Fizikokimya) gerekli temel mesleki bilgileri vermektir. Verilen eğitim ile örgenci mezun olduğunda mesleğini icra hakkını kazanmaktadır.

Bölümün özel hikayesi
Kimya Bölümü,  ilk olarak 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış ve daha sonra 1982 yılında yayınlanan 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Fen ve Mühendislik Fakültesinin Fen-Edebiyat Fakültesine dönüştürülmesiyle  Kimya Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir. Kimya Bölümü bugün Anorganik, Fiziko, Analitik, Organik ve Biyokimya Anabilim Dallarında görevli olmak üzere 16 Profesör, 8 Doçent, 6 Yardımcı Doçent 20 Araştırma Görevlisi 2 Uzman ve 1 Teknisyen kadrosuyla 1. ve 2.Öğretimde verdiği Kimyagerlik Lisans Eğitiminin yanı sıra bilimsel araştırma faaliyetlerini de sürdürmektedir. Özellikle son yıllarda çeşitli koordinasyon bileşiklerinin ve organometalik komplekslerin sentezi yapısal ve termik özellikleri incelenmesi ve aydınlatılması konularında birçok bilimsel araştırma yayımlanmış ve Bölümümüz öğretim üyesi iken Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ’ın bu konudaki çalışmalarıyla TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülüne layık görülmüştür. Kimya Bölümünde, gelişmiş analiz tekniklerinin uygulanabildiği tam teşekküllü araştırma laboratuarları da bulunmaktadır. Bu nedenle, bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, bölgedeki gümrük kapılarına ve sanayi kuruluşlarına döner sermaye işletmesi çerçevesinde kesintisiz hizmet vermektedir.

Bölümün Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
 
Kimya Eğitiminin temel amacı, öğrencilerimizi Kimya ve ilgili endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme yapacak bilgi ve donanımlara sahip olarak yetiştirmek ve bu amaç çerçevesinde teknolojik ve akademik gelişmeler için gerekli olan temel bilgi, donanım ve gerekli el becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır.
Bölümümüzde,  Analitik Kimya, İnorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya ve Fizikokimya olmak  üzere beş anabilim dalı mevcuttur
 
 
Yüksek Lisans Programı
 
Analitik Kimya, İnorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya ve Fizikokimya anabilim dallarının hepsinde Mastır ve Doktora programları yürütülmektedir.