Matematik Bölümü

MATEMATİK BÖLÜMÜ
Bölümün kuruluşu
Matematik Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Daha sonra 1982 yılında yayınlanan 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Fen ve Mühendislik Fakültesinin Fen-Edebiyat Fakültesine dönüştürülmesiyle Matematik Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir. Matematik  Bölümü bugün, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz, Geometri, Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji, Matematik Temelleri ve Matematik lojik, Uygulamalı Matematik Anabilim Dallarında görevli olmak üzere; 6 Profesör, 6 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 14 Araştırma Görevlisi kadrosuyla I. ve II. Öğretimde verdiği  lisans ve lisansüstü eğitiminin ve öğretiminin yanı sıra, bilimsel araştırma faaliyetlerini de sürdürmektedir.
Bölüm Başkanları
Prof. Dr. Hüseyin Alkan
Prof. Dr. Fethi Çallıalp
Prof. Dr. A. Turan Gürkanlı                   1992-1998
Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu                         1998-2001   
Prof. Dr. A. Turan Gürkanlı                   2001-2010
Prof. Dr. Mustafa Çalışkan                    2010-2011
Prof. Dr. Ali Pancar                               2011-
Bölümün Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Matematik Bölümü Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz, Geometri, Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji, Matematik Temelleri ve Matematik lojik, Uygulamalı Matematik olmak üzere 6 Anabilim Dalından oluşmuş olup, halen bu anabilim dallarında görevli 6 Profesör, 6 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 14 Araştırma Görevlisi ile lisans ve lisansüstü programlarında eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Matematik Bölümü’nün amacı , öğrencilerine temel matematik alanındaki teorik bilgi birikimini sağlarken, pratikte onların bu bilgi birikimini kullanarak tartışma, eleştirme, yeni problemleri belirleme ve bunları çözmede bilgi üretme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır.
Matematik eğitimi; bilgisayar alanında da çaloşabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bilgi-işlem, bankacılık, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerindeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
Lisansüstü Programları:
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile, doktora programı yürütülmektedir.
Bölümün Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
Matematik; evreni daha iyi anlayabilmek ve yeni teknolojiler geliştirebilmek için kullanılan evrensel bir dildir. Anlaşılabilmek için dil ne kadar gerekli ise bilim ve teknoloji için Matematik o kadar gereklidir. Bilimde, haberleşmede, mühendislikte ve ekonomide gerekli olan Matematik bilgi ve becerisi ayrıca işletmecilik ve ticarette de ileri derecede gerekmektedir.
Matematik Bölümü; öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte öğrenen, kendini yenileyen ve aynı zamanda matematiksel ve sayısal yöntemleri kullanarak teorik ve uygulamalı birçok probleme çözüm arayan bir bölümdür. Düşünebilen, analiz edebilen, sorgulayan, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü iyi ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş çağdaş bireyler yetiştirmek bölümün en büyük hedefi ve misyonudur.
Bölümün Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
Matematik Bölümü dört yıllık bir eğitimle, bilim adamı yetiştiren bir anabilim dalıdır. Öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası alarak öğretmen hakkını elde edebilirler. Matematik Bölümü öğrencileri aldıkları matematik eğitimi ile soyutlama, genelleme, ispatlama, problem çözme, nicelikleri sayı, sembol ve grafiklerle temsil etme, açıklma ve yorumlama becerilerini kazandırdıkları gibi, kendilerini doğruya, kesin bilgiye götüren düşünme ve akıl yöntemini  de öğrenirler. Bu bağlamda, Matematik bölümü, her sorunun çözümünü bilimde arayan, sorgulayan, araştıran, analiz edebilen, hayal gücü geniş, kararlı ve Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Bölümün Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Universita Degli Studi Di Trento (ITRENTO01) Trento Italy 2009-2010 11.1 Mathematics Universidad de Cantabria (E SANSTAND01) Cantabria Spain 2008-2011 11.1 Mathematics.
University of West Bohemia (CZ PLZEN01) Plzen Czech Republic 2009-2011 11.0 Mathematics, Informatics.
Bölümün Düzenlediği Akademik Etkinlikler
. Ulusal Matematik Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 7-10 Temmuz 1986, Samsun.
. Uluslararası Örnekleme Teorisi ve Uygulamaları 2005 Sempozyumu (sampling Theory and Applications 05 (SAMPTA05)), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 10-15 Temmuz 2005 Samsun.
. Ulusal IX. Geometri Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 7-10 Haziran 2011, Samsun.
. Uluslararası  Cebir ve Sayılar Teorisi Sempozyumu (International Conference on Algebra and Number Theory ), ICA 2014, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 5-8 Ağustos 2014, Samsun.