Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji,genetik, biyoloji alt yapısıyla donatılmış çok kapsamlı ve sürekli gelişen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Yaşamıoluşturan moleküllerin özelliklerini, yapı ve fonksiyonlarını, birbirleriyle etkileşimlerini araştırır. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü moleküler biyolojideki bilgi birikimine ve genetik mühendisliği uygulamalarına dayanmaktadır.
 
Yüzyılın en hızlı ilerleyen bilim dallarından olmasına karşın ülkemizde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Bu nedenle açılacak bu program ile ülkemizin çeşitli alanlarında (sağlık, özel sektör, üniversiteler gibi) hizmet vermek ve araştırma yapmak üzere lisans seviyesinde nitelikli bilim insanıve eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kurulması planlanan bu program ile metabolizma, mutasyon, bağışıklık, gelişim, yaşlanma ve hastalık gibi kritik yaşam olaylarının moleküler ve genetik detaylarına odaklı yaşam bilimleri araştırmaları yapmak ve yaşam bilimlerinin moleküler ve genetik yönleri hakkında araştırma ve eğitim yapılması amaçlanmaktadır.Bu sebeplerle Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bu bölümün/programın açılması düşünülmektedir. Açılacak olan bu bölüm ile alanında uzman nitelikli eleman yetiştirme amacına ulaşılması, dolayısıyla dadünyadaki moleküler biyolojide gerçekleşen yeniliklere ülkemizin de katkı sağlaması beklenmektedir.
 
Programın açılması ve öğrenci alınması durumunda, dört yıl süreyle Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitimi alacak olan öğrenciler ülke ekonomisi ve gelişimine katkılar sağlayacak yeni ürünleri geliştirebilecek kapasite ve bilgi birikimine sahip bireyler olacaklardır. Mezunlar yurtiçi ve yurtdışında önemli üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilerek akademik çalışma yapabilecekleri gibi, gıda, sağlık, çevre, kozmetik, ilaç sektörü, tarım sektörü ve kalite kontrol laboratuvarları gibi bölümlerde çalışabileceklerdir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi, BahçeşehirÜniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi pek çok önemli üniversitede mevcut olup, eğitim öğretim çalışmalarıdevam etmektedir.
 
Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümünde yer alan öğretim üyelerinin haricinde, Tıp Fakültesi’nde, Ziraat Fakültesi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yetişmiş ve bu alanda lisans ve lisansüstü seviyede ders verebilecekuzman çok sayıda öğretim üyesive doktoralı araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca bölüm ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü derslik, laboratuvar gibi gereksinimler Fen Edebiyat Fakültesinde mevcuttur.