Lisans Programları ve Ders İçerikleri

1.SINIF
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
ATİ101 ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ - I 2 0 2 1
YDi101 YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE) 2 0 2 2
TDİ101 TÜRK DİLİ - I 2 0 2 1
TBMAT103 MATEMATİK I 4 0 4 5
MBG101 GENEL BİYOLOJİ I 3 0 3 5
MBG151 GENEL BİYOLOJİ LAB I 0 2 1 3
TBKİM103 GENEL KİMYA I 3 0 3 4
MBG153 GENEL KİMYA LAB I 0 3 2 3
TBFİZ105 FİZİK I 3 0 3 4
İSG 101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2 2
Toplam 21 5 24 30
 
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
ATİ102 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ - II 2 0 2 1
YDİ102 YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE) 2 0 2 2
TDİ102 TÜRK DİLİ - II 2 0 2 1
TBMAT104 MATEMATİK II 4 0 4 5
MBG102 GENEL BİYOLOJİ II 3 0 3 5
MBG152 GENEL BİYOLOJİ LAB II 0 2 1 3
TBKİM104 GENEL KİMYA II 3 0 3 4
MBG154 GENEL KİMYA LAB II 0 3 2 3
TBFİZ106 FİZİK II 3 0 3 4
İSG 102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2 2
Toplam 21 5 24 30


2.SINIF
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
MBG201 HÜCRE BİYOLOJİSİ 3 0 3 6
MBG251 HÜCRE BİYOLOJİSİ LAB 0 2 1 3
MBG203 MİKROBİYOLOJİ I 3 0 3 5
MBG253 MİKROBİYOLOJİ LAB I 0 2 1 3
MBG205 BİYOİSTATİSTİK 3 0 3 5
MBG207 ORGANİK KİMYA I 3 0 3 5
  SEÇMELİ 1 2 0 2 3
Toplam 14 4 16 30
MBG221  MESLEKİ İNGİLİZCE I 2 0 2 3
MBG223  TÜRK BİLİM TARİHİ 2 0 2 3
 
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
MGB202 TEMEL GENETİK 3 0 3 6
MGB252 TEMEL GENETİK LAB. 0 2 1 3
MBG204 MİKROBİYOLOJİ II 3 0 3 5
MBG254 MİKROBİYOLOJİ LAB. II 0 2 1 3
MBG206 FİZYOLOJİ 3 0 3 5
MBG208 ORGANİK KİMYA II 3 0 3 5
  SEÇMELİ 1 2 0 2 3
Toplam 14 4 16 30
SEÇMELİ DERSLER
MBG222  MESLEKİ İNGİLİZCE II 2 0 2 3
MBG226  ÇEVRE KORUMA 2 0 2 3


3.SINIF
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
MBG301 MOLEKÜLER GENETİK 3 0 3 5
MBG351 MOLEKÜLER GENETİK LAB 0 2 1 3
MBG303 BİYOTEKNOLOJİ 3 0 3 4
MBG305 BİYOKİMYA I 3 0 3 5
MBG355 BİYOKİMYA LAB.  I 0 2 1 3
MBG307 MOLEKÜLER EVRİM VE POPULASYON GENETİĞİ 3 0 3 4
  SEÇMELİ 1 2 0 2 3
  SEÇMELİ 2 2 0 2 3
Toplam 16 4 18 30
SEÇMELİ DERSLER
MBG321 BİYOİNFORMATİK 2 0 2 3
MBG323 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 2 0 2 3
MBG325 BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ 2 0 2 3
MBG327 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ 2 0 2 3
 
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
MBG302 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 3 0 3 5
MBG352 MOLEKÜLER BİYOLOJİ LAB. 0 2 1 3
MBG304 DOKU KÜLTÜRÜ VE KÖK HÜCRE 3 0 3 5
MBG306 BİYOKİMYA II 3 0 3 5
MBG356 BİYOKİMYA LAB II 0 2 1 3
  SEÇMELİ 1 2 0 2 3
  SEÇMELİ 2 2 0 2 3
  SEÇMELİ 3 2 0 2 3
Toplam 15 4 17 30
SEÇMELİ DERSLER
MBG322 BİYOFİZİK 2 0 2 3
MBG324 ENDÜSTİRİYEL BİYOTEKNOLOJİ 2 0 2 3
MBG326 GENETİK HASTALIKLAR 2 0 2 3
MBG328 GENOMİK VE PROTEOMİK 2 0 2 3
MBG330 BİYOMÜHENDİSLİK 2 0 2 3
MBG332 GİRİŞİMCİLİK 2 0 2 3
MBG334 KURUMSAL İLETİŞİM 2 0 2 3
MBG336 BİYOPSİKOLOJİ 2 0 2 3
 

4.SINIF
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
MBG401 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ 3 0 3 5
MBG403 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK SEMİNERLERİ 0 3 2 5
MBG405 BİTİRME PROJESİ I 0 6 3 8
  SEÇMELİ 1 2 0 2 3
  SEÇMELİ 2 2 0 2 3
  SEÇMELİ 3 2 0 2 3
  SEÇMELİ 4 2 0 2 3
Toplam 11 9 16 30
SEÇMELİ DERSLER
MBG421 GELİŞİM BİYOLOJİSİ 2 0 2 3
MBG423 DNA HASARLARI VE ONARIMI 2 0 2 3
MBG425 MOLEKÜLER GENETİKTE İLERİ TEKNOLOJİLER 2 0 2 3
MBG427 TIBBİ BİYOLOJİ 2 0 2 3
MBG429 HÜCRE DÖNGÜSÜ VE APOPTOZ 2 0 2 3
MBG431 İNSAN ANATOMİSİ 2 0 2 3
MBG433 VİROLOJİ 2 0 2 3
MBG435 BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOTEKNOLOJİ 2 0 2 3
 
KODU Ders Adı TEORİK PRATİK KREDİ ECTS
MBG402 İNSAN GENETİĞİ VE KANSER BİYOLOJİSİ 3 0 3 5
MBG404 MOLEKÜLER MİKROBİYAL GENETİK 3 0 3 5
MBG406 BİTİRME PROJESİ II 0 6 3 8
  SEÇMELİ 1 2 0 2 3
  SEÇMELİ 2 2 0 2 3
  SEÇMELİ 3 2 0 2 3
  SEÇMELİ 4 2 0 2 3
Toplam 14 6 17 30
SEÇMELİ DERSLER
MBG422 AKUATİK MİKROBİYOLOJİ 2 0 2 3
MBG424 SİTOGENETİK 2 0 2 3
MBG426 MİKROBİYAL EKOLOJİ 2 0 2 3
MBG428 İMMÜNOLOJİ 2 0 2 3
MBG430 MİKOLOJİ 2 0 2 3
MBG432 PARAZİTOLOJİ 2 0 2 3
MBG434 MİKROBİYAL HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ 2 0 2 3


Ders İçerikleri
 
Yarıyıl: 1
ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ - I
Inkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu'nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk'ün kişiliği ve Samsun'a çıkış, Milli Mücadele'ye hazırlık dönemi (kongreler, T.B.M.M.'nin açılışı) ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı anlatılır ve kavratılır.
 
YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE)
Dersin temel amacı günlük yaşamda kullanılan temel İngilizce dilini anlayabilme iletişim kurabilme ve duygu, düşünce ve fikirlerini İngilizce olarak aktarabilmektir. Bu yola yabancı kişilere ve farklı kültürlere uyum sağlama yeteneği geliştirilecektir.
 
TÜRK DİLİ - I
Dersin amacı Türk dilinin yapı özellikleri, işleyiş düzeni ve zenginliği kavratılır, Türkçenin tarihi gelişimi hakkında bilgiler verilir, öğrencilerle ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanması sağlanır. Dersin içeriğinde Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu, isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle çeşitleri, cümle tahlilleri gibi konular öğrencilere aktarılır.
 
MATEMATİK I
Moleküler biyologlar için yararlı olabilecek genel matematik konularının öğretilmesi sağlanır. Temel matematik teknikleri öğrenme, matematiksel becerileri kazanma ve kazanılan matematik becerilerin mesleki problemlere uygulama gerçekleştirilir.
 
GENEL BİYOLOJİ I
Amaç, öğrencilere hücre kimyası, hücre biyolojisi ve moleküler biyolojinin temel konularını vererek, onları ileriki dönemlerde görecekleri daha kapsamlı derslere hazırlamak, moleküler biyolojinin çalışma alanlarını ve kullandığı yöntemleri tanıtmak, biyolojinin prensipleri ve temel içerikleri hakkında açık bir bakış açısı kazandırmaktır. Dersin içeriğinde canlıların kimyasal içerikleri, canlılarda makromoleküllerin yapı ve işlevleri, hücrenin yapı ve fonksiyonu, hücre döngüsü, metbolizma, mendel genetiği, kalıtımın moleküler temeli, biyoteknolojik kavramlar, biyolojik çeşitlilik, canlı-çevre ilişkileri gibi konular hakkında genel bilgiler verilir.
 
 
GENEL BİYOLOJİ LAB I
Amaç, derste görülen konuları pekiştirici uygulama çalışmaları yapmak, deney raporları hazırlatarak bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığı ve sonuçlarının nasıl raporlandığı konusunda öğrencileri hazırlamaktır. Dersin içeriğinde mikroskopların tanıtımı ve kullanımı, haraket ve uyarılma, biyomoleküller, enzimler, prokaryot ve ökaryot hücre, hücre çeperi, kofullar, nişasta, kristaller, hücredeki biyolojik olaylar (difüzyon, ozmoz, oksijenli ve oksijensiz solunum, fotosentez), mitoz-mayoz, segmentasyon gibi konular bulunmaktadır.
 
GENEL KİMYA I
Genel Kimya – I Dersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır. Dersin içeriğinde maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler kimyasal reaksiyonlar, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atomun elektronik yapısı, periyodik tablo ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağ; temel kavramlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası etkileşimler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri gibi konular hakkında bilgi verir.
 
GENEL KİMYA LAB I
Amaç; Kimya ile ilgili öğrendikleri teorik bilgilerin yapılan deneylerle kalıcı olarak kavratılmasını sağlamaktır. Maddelerin fiziksel özellikleri ve tanımı, karışımların ayrılması, gazların difüzyonu, özelliklere göre maddelerin belirlenmesi, Kristallendirme ve fraksiyonlu kristallendirme, stokiyometri,donma noktası alçalması ve moleküler ağırlığının bulunması, magnezyumun eşdeğer gram ağırlığı, kimyasal reaksiyon tipleri, asit-baz titrasyonu, sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi, gaz sabitinin tayini gibi konularla ilgili uygulamalar içerikte verilir.
 
FİZİK I
Biyolojik sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya yönelik temel fizik kavramlarını anlamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda hareket, akışkanlar mekaniği, ısı ve termodinamik gibi fizik konularına yer verilir.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
 
 
 
Yarıyıl: 2
ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ - II
Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğine Atatürkçü Düşünce Sistemi doğru olarak aktarmak hedeflenmektedir.
 
YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE)
Öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenerek, temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrendikleri kavramlarla ilgili yazılmış kaynakları okuyarak anlamaları, edindikleri bilgiyi sınıf ortamında ifade etmeleri sağlanır. Becerilerini geliştirici çeşitli uygulamalar yapılır.
 
TÜRK DİLİ - II
TÜRK DİLİ – II Dersi, öğrencilere Türk Dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını,  düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını, söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Yazım kuralları, kompozisyon yazmada yöntemler, anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri anlatım türleri, metin incelemesi, bilimsel içerikli makalelerin incelenmesi ve noktalama işaretleri gibi örnek uygulamalar yapılarak Türk dilinin daha iyi kavranması sağlanır.
 
MATEMATİK II
Dersin içeriğinde reel sayılar, üslü ve köklü ifadeler, mutlak değer, eşitsizlikler, doğrunun analitik incelemesi, tek ve iki değişkenli fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri ve basit grafikleri, limit ve süreklilik, türev kavramı ve kuralları, artan ve azalan fonksiyonlar gibi konular bulunmaktadır.
 
GENEL BİYOLOJİ II
Amaç; öğrencilerin hayvan ve bitki histolojisi, morfolojisi ve fizyolojisi konularında temel bilgiler edinmelerini sağlamaktır. Dersin içeriğinde biyolojik çeşitlilik, bitkilerde beslenme, bitkilerin yapısı, gelişimi ve çoğalmaları, hayvanlarda beslenme, dolaşım ve gaz değişimi,  bağışıklık, homeostasis, hormonlar, hayvanlarda üreme ve gelişme, sinir sistemi, algı ve motor mekanizmaları, ekoloji, ekosistemler ve biyocoğrafya konuları bulunmaktadır.
 
GENEL BİYOLOJİ LAB II
Amaç; öğrencilerin hayvan ve bitki histolojisi, morfolojisi ve fizyolojisi konularındaki temel bilgilerini  mikroskop incelemesi ve çizimleri ile pekiştirmektir. Dersin içeriğinde monokotil ve dikotil kök ve gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum, sistematik, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, boşaltım sistemi, solunum sistemi ile ilgili uygulamalar yapılır.
 
GENEL KİMYA II
Genel Kimya – II dersi kimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını ve kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamak ve periyodik tabloda yer alan elementlerin üretimi, özellikleri, kimyasal reaksiyonları ve kimyasal analiz hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Kimyasal termodinamik, elektrokimya asitler ve bazlar, metaller, yarı metaller, ametaller, çekirdek kimyası, yaşamsal kimya konuları dersin içeriğinde yer almaktadır.
 
GENEL KİMYA LAB II
Genel Kimya – II dersi ile ilgili öğrendikleri teorik bilgilerin yapılan deneylerle kalıcı olarak kavratılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Uygulamalarda asitler, bazlar, kimyasal denge, kimyasal kinetik, sulu çözelti, reaksiyonları ve iyon dengesi konuları bulunmaktadır.
 
FİZİK II
Biyolojik sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya yönelik temel fizik kavramlarını anlamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda hareket, akışkanlar mekaniği, ısı ve termodinamik gibi fizik konularına yer verilir. Fizik I dersinden daha detaylı konular öğrencilere aktarılır.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
 
 
Yarıyıl: 3
HÜCRE BİYOLOJİSİ
Canlıları oluşturan en küçük işlevsel birim olan hücrenin yapısının ve faaliyetlerinin moleküler düzeyde anlaşılması, hücrelerin farklı işlevlerinin ve bunları düzenleyici moleküler mekanizmaların incelenerek, moleküler hücre biyolojisine yönelik temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Hücre bilimi hücrenin yapısı, hücre dışı matriks, hücrelerin çeşitliliği ve ortak yönleri, hücre çalışması, hücre ve hücre kısımlarının araştırılması, biyolojik zarın yapısı, hücre içi hareket, iyonların ve küçük moleküllerin zar geçişli (transmembran) taşınımı, hücre bölünmesi ve kalıtsal bilgilerin nakli gibi konular dersin içeriğinde yer almaktadır.
 
HÜCRE BİYOLOJİSİ LAB
Hücrenin bileşenlerinin, organik ve inorganik yapısının pratik olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Mikroskobun kullanımı ve hücre çeşitliliği, mikroskobik ölçü birimleri ve mıkroskopta ölçüm, kesit alma, boyama ve daimi preperat hazırlama, hücre alt yapılarının mikroskobik incelenmesi, hücre kültürü tekniği, hücre tipleri, hücre organellerinin incelenmesi hücre zarları, kromatin, kromozomlar ve hücre bölünmesi gibi konular uygulamalı olarak gösterilir.
 
MİKROBİYOLOJİ I
Genel mikrobiyoloji ile öğrencilerin mikroorganizmalarının yapılarını, metabolizmalarını, çevre ve insan ile olan ilişkilerini öğrenmeleri, mikrobiyolojinin uygulamalı alanlarını fark etmeleri ve mikroorganizmaların güncel yaşamdaki yerlerini tartışabilmeleri hedeflenmektedir. Bu bağlamda, dersin içeriğinde mikrobiyolojiye giriş, mikrobiyal hücrelerin kimyasal yapıları, mikrobiyolojide temel yöntemler, mikrobiyal hücre, mikrobiyal beslenme ve enerji metabolizması, mikrobiyal genetik, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, mikrobiyal sınıflandırma ve çeşitlilik, mikroorganizmaların insanlarla etkileşimleri ve önemi, antibiyotikler ve kemoterapi, mikroorganizma-insan ilişkileri ve bağışıklık, klinik mikrobiyoloji, mikroorganizmaların çevredeki etkileşimleri ve önemi gibi konulara yer verilir.
 
 
MİKROBİYOLOJİ LAB I
Mikrobiyoloji laboratuvar teknikleri konularında öğrencilerin deneyim sahibi olmasını sağlmak hedeflenmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmanın temel prensipleri, aseptik teknikler, basit mikrobiyolojik teknikler, bakteri sistematiği ve morfolojisi ile ilgili uygulamalar yapılır.
 
BİYOİSTATİSTİK
Öğrencilere bir araştırmada veri toplama, değerlendirme ve yorumlanmasının öğrenilmesi özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Biyolojik verilerin toplanması ve analizinde istatitiksel metotlar, popülasyon, örnek ve örnek alma, tablo ve grafik yapım yöntemleri, merkezi eğilim ve varyasyon ölçüleri, çeşitlilik indeksleri, ortalamanın dağılımı ve standart hata, teorik dağılımlar, uyum testleri, hipotez testleri, popülasyon ortalamasının güven sınırları, parametrik olmayan testler, varyans analizine giriş, basit lineer regresyon ve korelasyon konularına dersin içeriğinde yer verilir.
 
ORGANİK KİMYA I
Öğrencilere organik kimya ile ilgili temel bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. İçerikte, organik kimyaya giriş, hidrokarbonlar, alkoller, esterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler (ve türevleri) ve aminlerin kimyasal reaksiyonlarının yeni mekanistik çalışması konularına yer verilecektir. Bu derste organik maddelerin temel özellikleri vurgulanır.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE I
Mesleki konularda kelime haznesini artırma, çeviri alıştırmaları, pratik konuşmalar, bilinen bir konunun yabancı dilde ve sözlü anlatımı, araştırma yöntemleri konularında öğrenciye tecrübe kazandırmak amaçlanmaktadır.
 
TÜRK BİLİM TARİHİ
Bilim tarihi, insanoğlunun tabii çevresini ve evreni anlama kabiliyetinin tarihsel gelişimini izleyen ve modern bilimin kaynağının izlerini süren bir bilim dalıdır. Bu derste türk bilim tarihinde yer alan önemli şahsiyetleri ve bu kişilerin gerçekleştirmiş oldukları yenilikler üzerinde durarak öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanmaktadır.
 
Yarıyıl: 4
TEMEL GENETİK
Genetik alanıyla ilgili temel ve güncel bilgiler öğrencülere kazandırılacaktır. Genetik materyal olarak DNA, kromozomlar ve yapıları, mitoz-mayoz, mendel genetiği, kalıtımın temel ilkeleri, kalıtımda kromozom teorisi, temel ökaryot ve prokaryot genetiği, mutasyonlar, popülasyon genetiği konularında bilgiler verilir.
 
TEMEL GENETİK LAB.
Temel genetik dersi ile ilgili öğrendikleri teorik bilgilerin çok sayıda örnek çözümü ile pekiştirilmesi ve daha kalıcı hale gelmesi sağlanır.
 
MİKROBİYOLOJİ II
Bakteri genetiği, kalıtımın moleküler temeli, prokaryotik kromozom yapısı, mutasyon, bakterilerde hücreler arası, aktarma, mikrop metabolizması, küçük moleküllerin ve düşük molekül ağırlıklı organik moleküllerin biyosentezi, bakteriyel DNA replikasyonu, mikroorganizmalarda enerji metabolizması, bağışıklığın temelleri, antijenler-antikorlar, immünglobulinlerin yapıları, mitotoksinler, vitoloji, virüslerin genel özellikleri gibi konularda öğrencilere bilgiler verilir.
 
MİKROBİYOLOJİ LAB. II
Daha ileri byokimyasal deneyler, IMViC testleri, fermantasyon deneyleri, sularda koliform tayini, mikroorganizmaların oksijen ihtiyacının belirlenmesi gibi deneyler yapılarak öğrencilere bu bilgiler uygulamalı ve kalıcı olarak kazandırılacaktır.
 
FİZYOLOJİ
Öğrencilere organizmalardaki canlılık olaylarının fizyolojik işlevleri ve mekanizmaları hakkında bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Fizyolojinin tanımı, önemi, amacı, metabolizma, enzimlerin yapısı ve fonksiyonları, hücre fizyolojisi, sinir fizyolojisi, boşaltım, solunum, sindirim fizyolojisi, endokrin salgılama, kan fizyolojisi, dolaşım sistemi, kalp ve lenf dolaşımı gibi konular dersin içeriğinde verilir.
 
ORGANİK KİMYA II
Organik Kimya II dersinde öğrencilerin organik bileşiklerin isimlerini, yapılarını, fonksiyonlarını öğrenmeleri ve çeşitli fonksiyonel gruplara sahip bileşiklerin reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
 
ÇEVRE KORUMA
Çevre Korumanın temel prensipleri hakkında bilgiler vererek öğrencilerin bilinçlenmesini sağlamak hedeflenmektedir. Çevre Kimyasını tanıma, atmosfer bileşimi, fotokimyasal ve kimyasal reaksiyonlar, küresel ısınma, sera etkileri, fotokimyasal kirlilik, asit yağmurları, hava ve hava kirliliği, hava kalitesinin tayini; su ve su kirliliği, su kalitesinin tayini, toprak kimyası, nükleer kimya konularındda bilgiler verir.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Mesleki İngilizce I derinde olduğu gibi bu derste de daha detaylı konular işlenmek üzere mesleki konularda kelime haznesini artırma, çeviri alıştırmaları, pratik konuşmalar, bilinen bir konunun yabancı dilde ve sözlü anlatımı, araştırma yöntemleri konularında öğrenciye tecrübe kazandırmak amaçlanmaktadır.
 
Yarıyıl: 5
MOLEKÜLER GENETİK
Organizmaların genetik bilgisinin temelini oluşturan nükleik asit moleküllerinin özelliklerini öğrenmek, prokaryot ve ökaryot organizmalarda kromozom organizasyonu ve paketlenmesini anlamak, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon gibi çoğalma ve gen anlatımı için temel olan işlemlerin prokaryot ve ökaryot organizmalarda nasıl gerçekleştiğini anlamak ve karşılaştırma yapabilmek amaçlanmaktadır. Bu amaç dolayısıyla; genetik materyalin moleküler yapısı, replikasyon, genetik kod, transkripsiyon(yazılım), translasyon(çevirim) mutasyon, prokaryot ve ökaryotlarda rekombinasyon, prokaryot ve ökaryotlardagen ifadesinin regülasyonun temel prensipleri konularında öğrenciler bilgilendirilir.
 
MOLEKÜLER GENETİK LAB
Moleküler Genetik dersi ile ilgili öğrendikleri teorik bilgilerin çok sayıda örnek çözümü ile pekiştirilmesi, DNA izolasyonu, miktar tayini, transformasyon gibi deneylerin öğrencilere yaptırılması ve bilgilerin daha kalıcı hale gelmesi sağlanır.
 
BİYOTEKNOLOJİ
Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi ve biyoteknoloji endüstrisi hakkında bilgi vermek ve endüstriyel mikroorganizmaların önemini kavratmak temel hedeftir. Ayrıca endüstriyel, tıbbi ve çevresel biyoteknoloji ile gıda biyoteknolojisinin uygulama alanları, biyoteknolojide kullanılan yöntemleri ve bitki-hayvan biyoteknolojisi hakkında bilgiler öğrencilere kazandırılır. Biyoteknolojiye genel bakış, genler ve genom, rekombinant DNA teknolojisi, proteinler, mikrobiyal biyoteknoloji, hayvan biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi, deniz biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, adli tıp biyoteknolojisi, tıbbi biyoteknoloji, biyoteknoloji düzenlemeleri, etik ve biyoteknoloji konularında öğrencilere bilgi aktarılır.
 
 
BİYOKİMYA I
Bu derste canlılarda biyokimyasal reaksiyonları kapsayan anabolizma ve katabolizma reaksiyonları ile bu reaksiyonlarda görevli enzimlerin önemi, metabolik yollar ve metabolik yolların regülasyonu hakkında temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
BİYOKİMYA LAB.  I
Biyokimyasal analizlere giriş, pipet kullanımı ve biyokimyasal çalışmalarda kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, aminoasitlerin kağıt kromatografisi, besin maddelerinde organik maddelerin aranması, glisinin formal titrasyonu, karbonhidratlar için nitel ve nicel testler, zayıf asitler ve karakteristik titrasyon eğrileri, önemli biyolojik tamponlar hazırlanması, enzim aktivitesine ısı ve pH’nın etkisinin deneysel olarak belirlenmesi gibi alanlarda uygulamalar yapılarak öğrencilerin bu alanlarda tecrübe kazanmaları sağlanır.
 
MOLEKÜLER EVRİM VE POPULASYON GENETİĞİ
Öğrencilerin evrim temel mekanizmaları, evrim biyolojisindeki yeni araştırmalar, moleküler evrim ve popülasyon genetiğinin prensipleri konusunda bilgi edinmeleri, yeryüzünün ve canlılığın ortaya çıkışı ve çeşitlenmesi ile ilgili bilimsel teorilerin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca popülasyonlardaki fertlerin benzerlik ve farklılıklarının kaynaklarının incelenmesi, doğal seçilim, genetik sürüklenme, mutasyon ve gen akışının bu farklılaşmadaki rolü, genotip, fenotip, rekombinasyon, adaptasyon ve türleşme tanımlarının öğrenciler tarafından anlaşılması da bu dersin amaçları arasındadır.
 
BİYOİNFORMATİK
Bu derste öğrencilerin biyoinformatik disiplini ile tanışmaları amaçlanmaktadır. Biyolojik verinin depolandığı veri tabanları ile diğer biyolojik bilgi kaynaklarını tanıtmak, bu kaynaklardaki veriye erişmek, elde edilecek verinin analizi için kullanılabilecek güncel biyoinformatik yöntem ve araçları ve bu yöntemlerin ardında yatan temel prensipleri öğretmek bu dersin hedefleri arasındadır. Moleküler biyoloji, genetik ve yakın alanlarda sıkça başvurulan veri tabanlarına ulaşım, genler ve proteinlerin homolojinin karşılaştırılması, primer tasarlama, moleküler uygulamalar, restriksiyon haritası oluşturma, yapı tahmini, soy ağacı oluşturma ile ilgili bilgilerde aktarılır.
 
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
Temel hedef Gıda mikrobiyolojisi ve uygulamaları ile ilgili bilgilerin kazandırılmasıdır. Gıda mikrobiyolojisinin konusu ve tarihçesi, bakteriler ve önemli özellikleri, Gıda mikrobiyolojisi açısından önemli küf mantarları, mayalar ve özellikleri, gıda maddelerine bulaşan mikroorganizma kaynakları, gıdalarda mikrobyolojik gelişmeye etki eden faktörler, iç ve dış faktörler hakkında bilgiler verilir.
 
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ
Stres meydana geldiğinde bitkilerin fizyolojisinde meydana gelen değişiklikler detaylı olarak anlatılır. Su kıtlığı ve kuraklık, ısı stresi ve ısı şoku, üşütücü ve dondurucu sıcaklıklar, tuzluluk stresi, oksijen kıtlığı koşullarında bitkilerin stres fizyolojisi hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanır.
 
BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ
Amaç tozlaşma, döllenme ve embriyo gelişiminin temel özelliklerinin öğrenciler tarafından kavranabilmesidir. Çiçeğin yapısı, mikrosprogenesis, erkek gametofit, megasprogenesis, dişi gametofit, tozlaşma, döllenme, embriyo gelişimi, endosperma, poliembriyoni, apomixis, tohum gelişimi ve yapısı, eşey uyuşmazlığı konularında bilgileri aktarılır.
 
Yarıyıl: 6
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Moleküler biyoloji terimi ve ilişkili olduğu ve kapsadığı alanlar, DNA, RNA ve kromozomların ve genlerin moleküler yapısı, prokaryot ve ökaryotlarda nükleik asit organizasyonu, genom organizasyonu, prıkaryotlarda transkripsiyon, post transkripsiyonel değişiklikler ve intronların çıkarılması, genetik kod ve prokaryot transkripsiyonu, ökaryot translasyonu, protein yapısı ve görevleri konularında bilgiler aktarılır.
 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LAB.
Laboratuvar alet ve malzemelerinin tanıtılması ve kullanımı, laboratuvar düzeni ve temizliği, mikropipet kullanımı, elektroforez ve pH metre kullanımı, klonlama teknikleri, DNA izolasyonu, restriksiyon ve ligasyon enzimleri, agaroz elektroforezleri, DNA markır teknolojisi, DNA sekanslama teknikleri ve bioinformatik, PCR teknikleri ile ilgili uygulamalar yapılır.
 
DOKU KÜLTÜRÜ VE KÖK HÜCRE
Hücre temelli terapötik yaklaşımlar, kullanılan biyo-uyumlu malzemeler ve tasarımları, doku mimarisi ve temel taşları, hücrelerin karakteristikleri, kök hücrelerin bu süreçte rolü, güncel alan ile ilgili uygulamalar ile birlikte doku mühendisliği ürünlerinin ortaya çıkarılmasında etik yaklaşımların tartışılması temel amaçtır. Hücre ve doku kültürü laboratuvarlarında güvenlik, doku kültürü laboratuvarlarında çalışma prensipleri, kontaminasyon, sterilizasyon teknikleri, kültür medyumları ve solüsyonlar, hücre ve doku kültürü metodları, deney hayvanlarının bakımı ve muamelesi, primer hücre kültürü, özel hücre hatlarının kültürü, hücre kültür yöntemlerinin moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulama alanları ve kök hücrelerin potansiyel doku mühendisliğinde kullanılabilirliklerinin gösterimi konularında bilgiler aktarılır.
 
BİYOKİMYA II
 Metabolizmaya giriş, metabolizmanın temel kavramları, membran bileşenlerinin biyokimyası, primer ve sekonder metabolitler, karbohidrat metabolizması, sitrik asit çevrimi ve pentoz fosfat yolu, elektron taşınması, oksidatif fosforilasyon, nükleotid, amino asit, amonyak ve lipid metabolizması konuları hakkında bilgiler aktarılır. Ayrıca kimyasal termodinamik, termodinamik yasalar ve biyolojik tepkimelerde enerjini kullanımı, karbon-oksijen döngüsü, azot döngüsü, canlıların beslenme açısından birbirine bağımlılığı, yapım ve yıkım tepkimelerinin hızına etki eden faktörler ve hücresel kontrol sistemleri gibi konular dersin içeriğinde bulunmaktadır.
 
BİYOKİMYA LAB II
Enzimler ile ilgili deneysel çalışmalardan enzimlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi, enzim aktivasyonu, enzim aktivasyonunun ölçülmesi, enzim karakterizasyonu uygulamaları ile öğrenciler tecrübe kazandırılır. Spektrofotometrenin esasları, fenol red’in absorbsiyon spektrumu, spektrofotometrik olarak pk’a değerinin hesaplanması, pH metrenin esasları, protein tayin yöntemleri, katalaz aktivitesinin tayini, fare karaciğerinden glikojen elde edilmesi gibi biyokimyasal uygulamalar gerçekleştirilir.
 
BİYOFİZİK
Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların fiziksel mekanizmasının öğrenilmesi hedeflenmektedir. Fizik ve ölçme, durgun kuvvetler, insan vücudu için denge koşulları, akışkanlar ve dolaşım dinamiği, ısı ve kinetik kuramı, ses ve işitme biyofiziği, radyasyon biyofiziği gibi konularda Genel Fizik derslerinden daha detaylı bilgiler aktarılır.
 
ENDÜSTİRİYEL BİYOTEKNOLOJİ
Dersin içeriğinde; endüstriyel biyoteknolojiye giriş, endüstriyel biyoteknolojinin uygulama alanları, kültür kolleksiyoları, fermentasyon ve fermentörler, endüstriyel ürünler, enzimler, organik asitler, amino asitler, vitaminler, polisakkaritler, antibiyotikler, tek hücre proteini, alkol, sirke, peynir ve yoğurt üretimi, biyogaz oluşumu, biyoinsektisitler hakkında bilgiler verilir.
 
GENETİK HASTALIKLAR
Genetik hastalıklar nelerdir? Genetik hastalıkların sebepleri nelerdir? Tek gen, kromozomal ve çoklu genetik faktöre dayalı hastalıklar ve bunların teşhis edilmesinde kullanılan yöntemler konularında bilgiler verilir.
 
GENOMİK VE PROTEOMİK
Genomik ve proteomik kavram, nukleolus proteomikler, mikroarray, ribozimler, fosforilasyon ve protein fonksiyonları, proteinlerin MS ile tanımlanması, protein-protein etkileşimleri, algortima ve kütle spektrofotometresi, protein parçalanma teknikleri, analitik protein ve peptid ayrımları ile ilgii bilgiler aktarılır.
 
BİYOMÜHENDİSLİK
Dersin temel amacı biyomühendisliğin tanımı, çalışma alanları, yararlandığı bilim dalları, ilgilendiği tüm konuların tartışılarak kavranmasıdır. Mühendislik ve biyolojik yaklaşımların, bilim ve teknolojinin problemlerini çözmek üzere nasıl kombine edildiği üzerinde durulması, biyomühendislikte etik kavramı, şimdiki durumu ve geleceği konuları ile ilgili bilgiler öğrencilere aktarılır.
 
GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik kavramı ve kapsamı, girişimciliğin tarihsel gelişimi ve temel boyutları, girişimci düşüncenin temelleri ve yöneticilik, girişimcilik tutkusu, girişimcilik kültürünün oluşması, motivasyon etmenleri, girişimcilik tipleri, Türkiye’de girişimcilik kültürünün teorik temelleri ve kobilerin yeri, Türkiye’de girişimcilik sorunları ve çözüm yolları, girişimcilik kültürünün geleceği konuları hakkında bilgi verilmesi gibi konular dersin içeriğinde bulunmaktadır.
 
KURUMSAL İLETİŞİM
Kurumsal iletişim, kurum kültürü ve imajı, kurumsal davranış, stratejik planlama, halkla ilişkiler, sponsorluk, reklamcılık, satış ve geliştirme, sergi ve fuarlar, etkinlik yöntemi ve kriz yönetimi benzeri konularda bilgiler aktarılır.
 
BİYOPSİKOLOJİ
Anatomik ve fizyolojik açıdan insan zihin süreçlerinin ve davranışlarının biyolojik altyapısı, davranış ve fizyolojik mekanizmalar arasındaki ilişki, beyin nöroanatomisi ve fonksiyonu, hormonlar, genetik bilgi, duygu ve motivasyon, plastisite, ilaçlar ve bağımlılık, bellek, şuur ve psikiyatrik hastalıklar konuları ersin içeriğinde bulunmaktadır.
 
Yarıyıl: 7
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ
Dersin içeriğinde temel olarak; insan, hayvan ve bitki genomlarında değişiklikler yapılmasına imkan veren yöntemler, transkripsiyon öncesi ve sonrasında gen suskunluğu, gen susturma yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisinin tarihçesi, genetik mühendisliğinde kullanılan plazmitler, DNA işlenmesinde kullanılan enzimler, genetik mühendisliği çalışmalarındaki konakçı organizmalar, gen transfer teknikleri, nükleik asit hibridizasyon teknikleri, blotlama teknikleri, gen kütüphane taranması, rekombinant protein üretimi, DNA dizi analizi, polimeraz zincir reaksiyonu, mikroarray konuları bulunmaktadır.
 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK SEMİNERLERİ
Der sin amacı; Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun olmak üzere olan öğrencilerin mesleki bilgilerini, yapacakları güncel konularla birleştirerek sunabilmeleri ve tartışabilmeleri sağlamaktır. Güncel konular üzerine öğrenciler kendilerine araştırma konuları belirleyerek sunum yapacaklar ve tüm öğrenciler her sunumu bilimsel içerik ve anlatım şekli bakımından tartışacaklardır. Her hafta yapılacak sunum sayısı dersi alan öğrenci sayısına göre belirlenecektir.
 
BİTİRME PROJESİ I
Amaç; moleküler biyoloji ve genetik alanında araştırma yapma, bilgi edinme, rapor olarak hazırlamayı öğrenmektir. Son sınıf öğrencisinin bir öğretim üyesi danışmanlığında “Moleküler Biyoloji ve Genetik” alanıyla ilgili bir konuda proje hazırlayıp dönem sonunda raporunu yazılı olarak ilgili öğretim üyesine sunması beklenmektedir.
 
GELİŞİM BİYOLOJİSİ
Öğrencilerin dokular, organlar ve sistemlerin oluşmasında rol alan hücrelerin gelişimi, değişimi, farklılaşması ve şekil alması (morfojenez) konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
 
DNA HASARLARI VE ONARIMI
DNA hasarlarının tanımı, DNA hasarına sebep olan faktörler, DNA tamir mekanizmalarının tanımı, hücre çoğalması ve tamir kontrol noktaları, hücrelerin biyolojik saati, ilkel canlılarda DNA hasarı ve tamir mekanizmaları, mitokondriyal DNA hasarları, mutasyonlar ve kanser konularında bilgi aktarılır.
 
MOLEKÜLER GENETİKTE İLERİ TEKNOLOJİLER
Modern moleküler biyoloji teknikleri ve güncel uygulamaları, genetik materyaller, viral ve bakteri kromozomları, ökaryotik kromozomlarda DNA organizasyonu, DNA replikasyonu, biyolojik olarak aktif DNA’nın in vivo sentezi, gen regülasyonu, protein sentezi konuları dersin temel konularını oluşturmaktadır.
 
TIBBİ BİYOLOJİ
Hücre ve organellerin yapı ve fonksiyonları, tıbbi biyoloji ile ilgili temel kavramlar, DNA ve kromozom yapısının öğrenilmesi dersin amacıdır. Dersin içeriğinde hücrenin yapısı, hücre metabolizması ve anormallikleri, insanda embriyonal gelişme, tıbbi açıdan önemli Prokaryot ve ökaryot canlılar, dokular ve organ sistemi gibi konular hakkında bilgiler verilir.
 
HÜCRE DÖNGÜSÜ VE APOPTOZ
Dersin içeriğinde temel konular; hücre döngüsünün fazları (mitoz, G1, sentez, G2) ve mitozun alt fazları (interfaz, profaz, metefaz, anafaz, telofaz), apoptoz ve programlı hücre ölümünün fazlarıdır.
 
İNSAN ANATOMİSİ
Dersin amacı insan anatomisinin prensiplerinin incelemektir. İnsan vücudunun özellikle nöromuskuloskeletal sistemi üzerinde çalışmaların sağlanması, normal fonksiyon baz alınarak yapılar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, kas-iskelet sistemi anatomisi ve muskuler sistemin nervasyonu dersin ana konularını oluşturmaktadır.
 
VİROLOJİ
Günümüzde önemli hastalık etkenlerine sebep olan insan, hayvan ve bitki virüslerinin yapısı, sınıflandırılması ve biyolojik önemi hakkında teorik ve pratik bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır. Virüslerin genel yapıları, kapsit ve kapsomer, RNA virüsleri, DNA virüsleri, bakteriyofajlar, virüslerin kültürü, üremeleri, virüs üretmek için kullanılan yöntemler, viral hastalıklar, virüslerin genetik çalışmalardaki önemi konuları dersin temel içerikleridir.
 
BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOTEKNOLOJİ
Öğrencileri bitkisel üretimin önemi konusunda bilgilendirerek, bu alandaki fırsatların değerlendirilmesi ile sorunların çözümü konularında biyoteknolojinin rolü ve kullandığı yöntemleri tanıtarak bilinçlendirilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.
 
Yarıyıl: 8
İNSAN GENETİĞİ VE KANSER BİYOLOJİSİ
Dersin amacı; insan gen, kromozom yapılarını ve genetik özelliklerin kalıtımını aktarmak, genetik hastalıklar hakkında bilgi vermek, çağımızın en dikkat çekici hastalığı olan kanserlerin genetik, epigenetik ve çevresel şartları ve güncel tedaviler üzerine bilgi vermektir. Dersin içeriğinde; soyaacı analizi, insanda bazı karakterlerin kalıtımı, insan sitogenetiği, kromozomal kusurlar, insan hastalıkları, proto-onkogenler, tümör baskılayıcı genler, kanserlerde gözlenen epigenetik değişiklikler, immün sistemin yetersizliği, metastatik kanserler, kanserleşen kök hücreler, kanserlerin teşhisi ve tedavisi gibi konular bulunmaktadır.
 
MOLEKÜLER MİKROBİYAL GENETİK
Dersin içeriğinde bakteri kromozomu ve bakteri gen haritalarının tanımı, bakteri kromozomu replikasyon modeli ve mekanizması, bakteriyofajların kromozom yapıları ve özellikleri, transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon, F faktör, Col faktör ve R faktörler, özel plazmtiler, bakterilerde gen ekspresyonu, protein sentezi, gen mutasyonları konuları bulunmaktadır.
 
BİTİRME PROJESİ II
Amaç; moleküler biyoloji ve genetik alanında araştırma yapma, bilgi edinme, rapor olarak hazırlamayı öğrenmektir. Son sınıf öğrencisinin bir öğretim üyesi danışmanlığında “Moleküler Biyoloji ve Genetik” alanıyla ilgili bir konuda proje hazırlayıp dönem sonunda raporunu yazılı olarak ilgili öğretim üyesine sunması beklenmektedir.
 
AKUATİK MİKROBİYOLOJİ
Dersin içeriğinde; akuatik çevreler ve bu çevrelerin mikrobiyolojisi, sulardaki bakteriyal kirlilik, indikatör bakteriler ve özellikleri, akuatik ekosistemlerde mikroorganizmaların rolü, akuatik ekosistemlerde karbon, azot ve fosfor döngüsü, sularla bulaşan bakteriyal hastalıklar ve bulaşma yolları, mikroorganizmaların akuatik ortamlarda yaşamını etkileyen faktörler, suların biyoloji arıtımı, biyofilm oluşumu ve biyofilmin özellikleri, içme sularında toksik kimyasalların incelenmesi konu başlıkları bulunmaktadır.
 
SİTOGENETİK
DNA’nın yapısının, kromozomların yapısının, kromozom sayı ve kusurlarının, genomik etkileşimlerin ve cinsiyet belirlenmesi gibi genomla ilgili konuların aktarılması, mitoz ve mayoz bölünme, politen kromozomlar, farklı kromozom preparatı hazırlama teknikleri konularının kavratılması amaçlanmaktadır. 
 
MİKROBİYAL EKOLOJİ
Mikrobiyal türlerin ekosistem içindeki işlevleri değerlendirilerek biyoteknolojik açıdan mikrobiyal ekolojinin önemi ve biyolojik bozunmanın ekolojik açıdan kontrolünün öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmektedir. Mikrobiyal çeşitlilik, mikrobiyal metabolizma ve düzenlenmesi, fototrofik ve kemolitotrofik bakterilerin genel özellikleri, mikroorganizmaların yaşamını etkileyen faktörler, ekstrem ortamlardaki mikroorganizmalar, mikroorganizma bitki ve hayvan ilişkisi, ekolojik önemi olan mikrobiyal aktiviteler, organik madde degredasyonunda mikroorganizmaların rolü konuları dersin içeriğinde yer almaktadır.
 
İMMÜNOLOJİ
İnsan bağışıklık sistemi temel alınarak antijen ve antikor reaksiyonları ve çeşitli otoimmün hastalıklar konusunda bilgi öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde temel konular; immün sistemler ve immün sistem hücreleri, aşılar, immün yetmezlik ve diğer immün sistem anomalileri, organ nakli, kanser immünolojisi, immün sistemi etkileyen faktörler şeklindedir.
 
MİKOLOJİ
Mikolojiye giriş, mikolojik inceleme yöntemleri (aseptik yöntem, besi ortamlarının hazırlanması, besiyeri seçimi ve inkübasyon izolasyon teknikleri ve fungusların ekolojik grupları), mikroskobik inceleme işlemleri, submikroskobik teknikleri, canlı kültürlerin saklanması, herbaryum teknikleri, fungusların sınıflandırılması konu başlıkları dersin içeriğinde yer almaktadır.
 
PARAZİTOLOJİ
Parazitlik nedir ve etkileri, paraziter hastalık çeşitleri nelerdir, önemli parazitlerin sınıflandırılması, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı hakkında öğrencilere bilgiler verilir.
 
MİKROBİYAL HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ
Epidemiyoloji ve epidemiyolojik kavramların aktarılması, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar, kemoteröpatik maddelerden antibiyotikler ve etki mekanizmaları, direnç oluşumu ve mekanizması, epidemik vakalar ve biyoteknolojinin sağlık alanına olan katkılarının kavratılması hedeflenmektedir.