Psikoloji Bölümü

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ilk kez 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm son mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Bölümün eğitim-öğretim programının yeniden yapılandırılması ve akademik kadrosunun güçlenmesinden sonra, 2007-2008 akademik yılında tekrar öğrenci almaya başlamıştır. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Psikoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
                             Psikoloji Bölümü lisans programı, psikolojinin farklı çalışma alanlarındaki kuramsal ve kavramsal yaklaşımları ve bilimsel yöntemleri kavratmayı; iletişim, öğrenme ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Mesleki yeterliliklerin yanı sıra; öğrencilerin eleştirel ve kültürler arası düşünme, yargıda bulunma ve sosyal ve etik sorumluluk taşıma gibi genel ve aktarılabilir beceriler kazanması, lisans programının temel hedeflerinden bazılarıdır. Psikoloji bölümü dört yıl (8 dönem) süren bir lisans programıdır. Bölümün iki akademik dönemi kapsayan İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmakla birlikte, İngilizce Hazırlık sınıfı seçmelidir. Programın öğretim dili Türkçedir. Psikoloji bölümü öğrencileri, ilk iki yıl temel olarak zorunlu dersleri; üçüncü ve dördüncü eğitim yılında ise, zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersleri de almaktadırlar. Bölümde psikoloji eğitimi deneysel psikoloji,  gelişim psikoloji, uygulamalı/klinik psikoloji ve endüstri/örgüt psikoloji alt alanları çerçevesinde verilmektedir. Bölüm, alanda çalışan bir uzmanı ders vermek üzere düzenli olarak davet etmektedir. Bölüm ayrıca öğrencilerine staj, alan çalışması ve bağımsız çalışma olanakları sunmaktadır.
                             Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca 1 araştırma görevlisi bulunmakta olup, 9 araştırma görevlileri ÖYP kapsamında farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Diğer sosyal bölüm öğrencileri tarafından yandal ve çift anadal programları çerçevesinde yüksek bir oranda tercihe edilen bölümüzde 2014 Güz Döneminden itibaren Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır (http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=2&Program=4812).
Psikoloji Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.