Tarih Bölümü

Tarih bölümü 1998 yılında kuruldu. İlk yıl bölüme öğrenci alınmadı. 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile öğrenime başlanıldı. 2009-2010 yılında 2. Öğretim programı açıldı ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 2. Öğretim programı kapatıldı. 2. Öğretim Tarih programı son sınıfını, Haziran 2017 tarihinde mezun edecektir.
Tarih Bölümü’nde 6 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dallarından oluşan bölümde yaklaşık olarak 500 lisans, 130 lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencisi öğrenim görmektedir.
Bölümde verilen eğitimlerle tarih araştırmalarında takip edilen en yeni araştırma yöntemleri ve bunlarla ilgili usuller hakkında bilgi sahibi, bu araştırmalarda kullanılan birincil kaynakları okuyup, anlama ve yorumlama becerisine sahip ve farklı disiplinlerden elde ettikleri verilerle karşılaştırmalı yaklaşımda bulunma ve meseleleri analiz etme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Bölüm öğrencilerimizin faydalanabileceği, araştırma ve referans eserleri içeren bölüm kitaplığı bulunmaktadır.
Lisans ve lisansüstü programı süresince Farabi, Erasmus, Mevlana Öğrenci Değişim Programlarından öğrencilerimiz faydalanmaktadır. İtalya Foggia Üniversitesi ile Erasmus Anlaşması olan bölümümüzde, bu tarz başvurularda gerekli bilgilendirmeler sağlanmaktadır.

Programların Bölüm Koordinatörleri
Mevlana Programı      Yrd. Doç. Özlem GENÇ
Farabi Programı          Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ
Erasmus Programı      Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ

Mezun olacak/olan öğrenciler kamu kurumlarında tarihçi, uzman, arşiv görevlisi, bilirkişi olarak istihdam edilebildikleri gibi kariyerlerine akademik ortamda da devam etme imkânına sahiptirler. Mezunlarımız, pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmaları veya tezsiz yüksek eğitimlerini tamamlamaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve özel kuruluşlarda Tarih Öğretmeni unvanıyla görev alabilmektedirler.
Lisans dönemi ders içerikleri hakkında detaylı bilgiye erişmek için aşağıdaki ilişime tıklayınız;
http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=2&Program=4491
 
Yüksek Lisans Eğitimi
22.01.1992 tarih 92/12 Üniversite Senatosu kararıyla açılan Tarih Bölümü Yüksek Lisans programında,  1999-2000 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında yüksek lisans çalışmaları yapılmaktadır. ÖSYM’nin düzenlediği ALES sınavı ve Öğrenci Not ortalaması baz alınarak öğrenci alımının yapıldığı yüksek lisans eğitimine, genellikle her iki dönem başında öğrenci alımı yapılmaktadır. Kontenjan sayısı ve diğer bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında duyurulmaktadır. Öğrenci kabulü alan içi ve alan dışı farklı kontenjan sayıları belirtilerek alınmaktadır. 24 kredi karşılayacak şekilde sürdürülen ders dönemi ve ardından danışman öğretim üyesi yönetiminde hazırlanan tez sürecinden oluşmaktadır. Başarılı bulunan tez çalışmasının ardından öğrenciler, Tarih alanında Uzman olarak mezun olmaktadır.
Yüksek lisans eğitimi süresince alınabilecek derslerin detayları hakkında aşağıdaki ilişime tıklayınız;
http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=2&Program=4491
 
Doktora Eğitimi
Bölümümüz OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tarih Anabilim Dalında Doktora eğitimi vermektedir. Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında doktora çalışmaları yapılmaktadır. ÖSYM’nin düzenlediği ALES sınavı, YÖK’nun geçerli saydığı Yabancı Dil Sınav Puanı ve Öğrenci Not ortalaması baz alınarak öğrenci alımının yapıldığı doktora programına, genellikle her iki dönem başında öğrenci alımı yapılmaktadır. Kontenjan sayısı ve diğer bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında duyurulmaktadır. 24 kredi karşılayacak şekilde sürdürülen ders dönemi ve ardından danışman öğretim üyesi yönetiminde hazırlanan tez sürecinden oluşmaktadır. Başarılı bulunan tez çalışmasının ardından öğrenciler, Tarih alanında Doktor unvanıyla mezun olmaktadır.
Doktora eğitimi süresince alınabilecek derslerin detayları hakkında aşağıdaki ilişime tıklayınız;
http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=3&Program=4490
 
6 professor, 2 associate professor, 1 assistant professor and 6 research assistant performe in Department of History. Students have been tutored in the degrees of bachelor, master and the philosophy of doctorate. Major fields of the departments are General Turkish History, Ancient History, Medieval History, Modern History, Contemporary History, History of the Turkish Republic. There are 500 students in the degree of bachelor, 130 students in the degree of master and philosophy of the doctorate. Department has some aggrements as part of FARABİ, ERASMUS, MEVLANA Student Exchange Programs. The main purposes of the courses about teaching of the students with new research methods and being them able to make comprehensive researches with the datas of other discplines. Graduates who took all rights with successed of the all courses could be employed as historians, specialists, archivists in public and private institutions. Graduates who took also the certificate of pedagogical competency could have the title of teacher and be able to employ in all public and private institutions.