Tarih Bölümü

Tarih Bölümü’nde 5 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dallarından oluşan bölümde yaklaşık olarak 600 lisans, 90 yüksek lisans ve 30 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümde ayrıca 1 öğrenci de Erasmus Programı kapsamında İtalya’nın Foggia Üniversitesi’nde eğitim görmektedir. Bölümde verilen eğitimlerle tarih araştırmalarında takip edilen en yeni araştırma yöntemleri ve bunlarla ilgili usuller hakkında bilgi sahibi, bu araştırmalarda kullanılan birincil kaynakları okuyup, anlama ve yorumlama becerisine sahip ve farklı disiplinlerden elde ettikleri verilerle karşılaştırmalı yaklaşımda bulunma ve meseleleri analiz etme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Mezun olacak/olan öğrenciler kamu kurumlarında tarihçi, uzman, arşivci, bilirkişi olarak istihdam edilebildikleri gibi kariyerlerine akademik ortamda da devam etme imkanına sahiptirler. Mezunlarımız, pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmaları veya tezsiz yüksek eğitimlerini tamamlamaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve özel kuruluşlarda Tarih Öğretmeni ünvanıyla görev alabilmektedirler.

5 professor, 3 associate professor, 1 assistant professor and 5 research assistant performed in Department of History. Students have been tutored in the degrees of bachelor, master and the philosophy of doctorate. Major fields of the departments are General Turkish History, Medieval History, Modern History, Contemporary History, History of the Turkish Republic. 600 students in the degree of bachelor, There are 90 students in the degree of master and 30 students in the degree of philosophy of the doctorate have being tutored. Also 1 student has been educating in University of Foggia as a member of Programme of Erasmus. The main purposes of the courses about teaching of the students with new research methods and being them able to make comprehensive researches with the datas of other discplines. Graduates who took all rights with successed of the all courses could be employed as historians, specialists, archivists in public and private institutions. Graduates who took also the certificate of pedagogical competency could have the title of teacher anc be able to employ in all public and private institutions.