İletişim

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Tarih Bölümü
Atakum / SAMSUN 
Telefon: +90 362 312 19 19 – 5442 (Bölüm Sekreteri)