Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölümümüzün amacı; Türk kültürünün temel unsurları olan Türk Dili ve Edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir. Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak; önümüzdeki süreçte Türkoloji’nin en önemli merkezi hâline gelmektir.
 
Bölüm bünyesinde oluşturulan Ana bilim dalları ile Türk Dili ve Edebiyatının özellikleri incelenmektedir. Eski Türk Edebiyatı’ndan Halk Edebiyatı’na kadar çeşitli alanlarda oluşturulan Ana Bilim Dalları nitelikli araştırmalar yapabilecek akademisyen birikimine sahiptir. Bölüm bünyesindeki akademik personelin katkıları ile Samsun ilinde Türk Dili ve Edebiyatının geleneksel değerlerinin yaşatılması ve geliştirilmesi ile ilgili olarak çeşitli sempozyum ve bilimsel etkinliklerde bulunularak kamuoyunun bilgilendirilmesinde etkin bir rol üstlenmektedir