İletişim

ÜNVAN  ADI ve SOYADI DAHİLİ E-POSTA
Prof. Dr. Şahin Köktürk(Bölüm Başkanı) 5158 skokturk@omu.edu.tr
Prof. Dr. Şaban Sağlık 5247 sabans@omu.edu.tr
Prof. Dr. Bekir Şişman 5184 bsisman@omu.edu.tr
Doç. Dr. Serkan Şen 5156 serkansen@omu.edu.tr
Doç. Dr. Özen Yaylagül 5274 ozeny@omu.edu.tr
Doç. Dr. Nuh Doğan 5071 nuh.dogan@omu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Salih Demirbilek 5403 salihd@omu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ömer Saraç 5186 omer.sarac@omu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış 5103 İlknur.tatar@omu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Bekir Şakir Konyalı 5187 bekirsakir.konyali@omu.edu.tr
Araş. Gör. Servet Gündoğdu 5556 servet.gundogdu@omu.edu.tr
Araş. Gör. Fadime Tikbaş Apak 5192 fadime.tikbasapak@omu.edu.tr
Araş.Gör. Hidayet Verim 5185 hidayet.verim@omu.edu.tr
Araş.Gör. Atiye Gülfer Gündoğdu 5244 atiyegulfer.kaymak@omu.edu.tr
Araş. Gör. Hanife Alkan Ataman 5192 hanife.alkan@omu.edu.tr
Araş. Gör. Hamide Efil Ön 5192 hamide.efil@omu.edu.tr
Araş. Gör. Hasan Kızıldağ 5185 hasan.kizildag@omu.edu.tr
Araş. Gör. Recep Demir 5185 recepdemir@omu.edu.tr
Bil. İşlet. Yıldırım Beyazıt Özmutlu 5200 beyazit.ozmutlu@omu.edu.tr
Hizmetli-Memur Musa Bolat 5200 musa.bolat@omu.edu.tr