Yardımcı Doçent Alımı İngilizce Sınavı Tarihi.


Fakültemize Yardımcı Doçentlik için başvuruda bulunan adayların Yabacı Dil İngilizce sınavı aşağıda belirtilen gün yer ve saatte yapılacaktır. Yardımcı Doçent alımı içim müracaatta bulunan adayların dikkatine.
Sınav Tarihi       : 07 Kasım 07 Salı
Sınav Saati       : 10/00'da
Sınav Yeri         : Dekanlık Toplantı Salonu