Yardımcı Doçentlik Sınav Sonuçları


                         ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
                              FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
                    Yardımcı Doçentlik Sınav Sonuçları

 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 12 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan Öğretim Üyesi İlanımıza müracaat edip başarılı olan adaylar listesi.
 
ADI-SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNVANI
 
Ergin BAYRAM Matematik/Geometri Yardımcı Doçent
Kasım OYARÇİN Arkeoloji/Klasik Arkeoloji Yardımcı Doçent
Atiye Gülfer GÜNDOĞDU Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı Yardımcı Doçent
Abdullah DERTLİ Matematik/ Cebir ve Sayılar Teorisi Yardımcı Doçent
Ali Osman ADIGÜZEL Moleküler Biyoloji ve Genetik Yardımcı Doçent
Tuğrul DORUK Moleküler Biyoloji ve Genetik Yardımcı Doçent