Pandemi Karantinası Nedeniyle Muafiyet Sınavına Giremeyen Öğrenciler Hk

Yazar: fenfakultesi | Tarih: 16 Ekim 2020

Üniversitemiz Rektörlük Makamının, 23/09/2020 tarihli ve 61127492-050.01.04-E.93949sayılı yazısı ile 17.09.2020 tarihli Senato toplantısında "Yabancı Dil Yeterlik ve Muafiyet Sınavlarına(2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesinde yer alan dersler dahil) pandemi karantinası dolayısıyla katılamayanların ileriki bir tarihte mazeretlerini belgelendirmeleri şartıyla mazeret sınavına alınmalarına," ilişkin alınan 2020/224 sayılı karar doğrultusunda, 07 Ekim 2020 tarihli Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5ı) Muafiyet sınavlarına giremeyen öğrencilerin Ek Kontenjan ve Dikey Geçiş ilegelen öğrenciler için yapılacak olan 21 Ekim 2020 tarihli Muafiyet Sınavına girmelerine karar verilmiştir.

Söz konusu sınava pandemi karantinası nedeniyle giremeyen ve bu durumu raporlayabilen öğrencilerin, belgeleri ile birlikte kendi fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokullarına başvurmaları gerekmektedir