Sayılarla Fakültemiz

         
AKADEMİK PERSONEL   İDARİ PERSONEL
         
         
Profesör Dr. 71   Fakülte Sekreteri 1
Doçent Dr. 37   Şef 1
Yardımcı Doçent Dr. 39   Bilgisayar İşletmeni 12
Öğretim Görevlisi 4   Memur 4
Araştırma Görevlisi 52   4/C 1
Uzman 4   Teknisyen 4
      Teknisyen Yardımcısı 8
Toplam 207   Hizmetli 4
      Daimi İşçi 5
      Şirket İşçisi 12
         
      Toplam 51